HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

come by the hills - Loreena McKennitt

Play Video Music Play
Lyric: »
Come By The Hills lyrics

Come By The Hills lyrics

Come by the hills to the land where fancy is free
And stand where the peaks meet the sky and the rocks reach the sea
Where the rivers run clear and the bracken is gold in the sun
And cares of tomorrow must wait till this day is done.

Come by the hills to the land where life is a song
And sing while the birds fill the air with their joy all day long
Where the trees sway in time, and even the wind sings in tune
And cares of tomorrow must wait till this day is done.

Come by the hills to the land where legend remains
Where stories of old stir the heart and may yet come again
Where the past has been lost and the future is still to be won
And cares of tomorrow must wait till the day is done.

Come by the hills to the land where fancy is free
And stand where the peaks meet the sky and the rocks reach the sea
Where the rivers run clear and the bracken is gold in the sun
And cares of tomorrow must wait till this day is done.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.