HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

monday - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Monday lyrics

Monday lyrics

Oh baby I'm dreaming of Monday,

Oh baby when I see you again

Oh baby I'm dreaming of Monday, dreaming of Monday.

Oh baby I'm dreaming of Monday

Oh baby when I see you again

Oh baby say I'm dreaming of Monday.

Rainclouds came and stole my thunder

Left me barren like a desert

But a sunshine girl like you

It's worth going through

I will never be embarrassed about love again.

Oh baby I'm dreaming of Monday,

Oh baby when I see you again

Oh baby I'm dreaming of Monday, dreaming of Monday.

Oh baby I'm dreaming of Monday

Oh baby when I see you again

Oh baby say I'm dreaming of Monday.

Tortured winds that blew me over

When I start to think that I'm something special

They tell me that I'm not

And they're right and I'm glad and I'm not

I will never be embarrassed about love again.

Oh baby I'm dreaming of Monday,

Oh baby will I see you again

Oh baby I'm dreaming of Monday............


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.