HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

but im different now - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
But I'm Different Now lyrics

But I'm Different Now lyrics

Picked you up and let you down and
I never said a word -
But I'm different now and I'm glad that you're my girl
Mess you 'round and upset you I
hurt you most of all -
But I'm different now and I'm glad that you're my girl

Fun lasts for seconds, love lasts for days but
But you can't have both -
And I'm different now but I'm glad that you're my girl

Because I know I done some things
That I should never have done
But I'm different now and I'm glad that you're my girl


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.