HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

boy about town - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Boy About Town lyrics

Boy About Town lyrics

Boy About Town

See me walking around i'm the boy about town that you heard of
See me walking the streets i'm on top of the world that you heard

Oh like paper caught in wind
I glide upstreet, I glide downstreet
Oh and it won't let you go
Till you finally come to rest or someone picks you up
Upstreet downstreet and puts you in the bin

See me walking around i'm the boy about town that you heard of
See me walking the streets i'm on top of the world that you heard
Oh i'm sitting watching rainbows
And watching the people go crazy
Oh please leave me aside
I want to be a, I want to be,
I want to live in,
Upstreet downstreet like paper caught in wind
Upstreet downstreet it won't let you go

Na na na nah, na na na nah
Na na na na na na nah

Na na na nah, na na na nah
There's more than you can hope for in this world


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.