HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

pretty green - Jam

Play Video Music Play
Lyric: »
Pretty Green lyrics

Pretty Green lyrics

I've got a pocket full of pretty green -
I'm gonna put it in the fruit machine -
I'm gonna put it in the juke box -
It's gonna play all the records in the hit parade -
This is the pretty green - this is society
You can't do nothing - unless it's in the pocket
- oh no -

I've got a pocket full of pretty green
I'm gonna give it to the man behind the counter
He's gonna give me food and water -
I'm gonna eat that and look for more -

And they didn't teach me that in school -
It's something that I learnt on my own -
That power is measured by the pound or the fist -
It's as clear as this oh -

I've got a pocket full of Pretty Green!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.