HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bring me to the power 725 - Yes

Play Video Music Play
Lyric: »
Bring Me To The Power (7:25) lyrics

Bring Me To The Power (7:25) lyrics

(Anderson/Howe)

This day began the matrix of the real world thinking
This way is meant to surface through the net
This train is set to mystify

This day began the history of the future
This train is set to justify

Whether you're ready or not
This day is of the meeting now

If they don't give us the keys
How are we supposed to get ready?

If they don't give us the keys
How are we to survive?

Cover me up and bring me to the power
Cover me up and bring me to the power
Cover me up and bring me to the power

All I know is all I want to give you
Cover me up me -?- to the fire
Cover me up get closer to the power
Cover me up get closer to the power
Cover me up get closer now
Cover me up get closer to the power

Got talk Got talk
Got talk Got talk
Revelation

Got talk Revelation
Got Got talk Got talk
Revelation

If they don't give them the keys

If we don't give them the keys
How are they supposed to be ready?
If we don't give them the keys
How are they to devine?

If we don't give them the keys
How are they supposed to be ready?
If we don't give them the keys
How are they to survive?

Cover me up and bring me to the power


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.