HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

her yerde kar var - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Her Yerde Kar Var lyrics

Her Yerde Kar Var lyrics

Heryerde kar var
Kalbim senin bu gece
Heryerde kar var
Kalbim senin bu gece
Belki gelirsin sen
Bakarken pencereden
Gözler yalnýz özler
Karda senden izler

Yürümek karda zordur
Gelirsen bak aþk budur
Dönsen köþeden þöyle
Þarký söylerim böyle

Yaðma kar dur artýk
Bak buz oldu kalbim
Yaðma sesimi duy
Belki gelir sevgilim

Gözyaþým dur düþme
Gelmeyecek düþünme
Kes aðlamayý artýk
Bak oldu bana yazýk

Karda zordur yürümek
Anladým gelmeyecek
Dünya oldu bana dar
Neden yaðdýn söyle kar

----

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Et mon coeur s'habille de noir
Ce soyeux cortège
Tout en larmes blanches
L'oiseau sur la branche
Pleure le sortilège

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège

Tombe la neige
Tu ne viendras pas ce soir
Tombe la neige
Tout est blanc de désespoir
Triste certitude
Le froid et l'absence
Cet odieux silence
Blanche solitude

Tu ne viendras pas ce soir
Me crie mon désespoir
Mais tombe la neige
Impassible manège


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.