HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

sebepsiz f253rt253na - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Sebepsiz Fýrtýna lyrics

Sebepsiz Fýrtýna lyrics

Gerilir büyür ah
Bir sebepsiz fýrtýna
Kardeþidir umut aþkýn
Kalan elinde avucunda
Fýrtýnalardan kurtar beni ya
Batýrma gemilerimi
Umutlar aþkýn teknesi ya
Umutlarým tükendi
Sensiz olmuyor yerine konmuyor
Kimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarýna
Adýný camlara yazdým okunmuyor
Gerilir büyür ah
Bir sebepsiz fýrtýna
Kardeþidir umut aþkýn
Kalan elinde avucunda
Fýrtýnalardan kurtar beni ya
Batýrma gemilerimi
Umutlar aþkýn teknesi ya
Umutlarým bulutlanýr
Adýna düðümlenir
Sensiz olmuyor yerine konmuyorKimsenin eli senin gibi dokunmuyor
Karlara inat yürürüm yollarýna
Adýný camlara yazdým okunmuyor


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.