HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

onbiray - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Onbiray lyrics

Onbiray lyrics

Yýllardan yollardan
Yabancý kollardan gel
Bin kere tövbe etsen
Bin kere bozsan yine gel
Yýllardan yollardan
Yabancý kullardan bil
Etme bulma dünyasý
On beþ yaþ rüyasý deðil
Sana bir ay bana bir ay
Yetmez gülüm on bir ay
O birayý tut da gülüm
On bin aydan say
Benim sevdam bana kolay
Nay nay ninay nay ninay
Sana sevdam kolay kolay
Geçmez on bir ay
Say yarama bastýðýn tuzlara
Gülü bir gün seni her gün
Gülü soluncaya seni ölünceye
Yine/kimi sevdiðine emin oluncaya kadar
Beni ellerden sayma


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.