HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

nazl253 k253z - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Nazlý Kýz lyrics

Nazlý Kýz lyrics

Her þey gelip geçiyor
Hayat demir tavýnda
Baþýmdan neler geçti
Henüz erken yaþýmda
Olmaz dediðim oldu
Olur dediðim olmaz
Bir sen varsýn gel etme
Gitme nolur sabrým az
Nazlanma nazlý kýz
Yaralarým azdý kýz
Yetmez mi az mý kýz
Öldürmen farz mý kýz
Bir çok iþte bulundum
Dikiþ tutturmak için
Vur kaç iþte vuruldum
Ýçimi yiyor içim
Nazlanma nazlý kýz
Yaralarým azdý kýz
Yetmez mi az mý kýz
Öldürmen farz mý kýz
Olmaz bu kadar nazBu kadar yaz
Boþuna mý yaþadýk
Durmaz bu can yerinde
Uçar gider konmaz


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.