HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

ho254231akal g246zbebe240im - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Hoþçakal Gözbebeðim lyrics

Hoþçakal Gözbebeðim lyrics

Bülbülde gam ben de hazan
Selvi endam sendeydi güzel
Ah bu ne gam bu ne siyah
Seyr-ü sefalar sendeydi güzel
Ellerimdin benim
Kollarýmdýn sen ah
Simdi ben neye neyle sarýlacaðým
Hoþçakal gözbebeðim
Hoþçakal gözbebeðim
Hoþçakal yaz güneþim
Hoþçakal
Öbür yaza kadar
Lay la la lala la li li la
Çýktý ay


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.