HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hasret ayazlar253 - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Hasret Ayazlarý lyrics

Hasret Ayazlarý lyrics

Bana bir söz yeterdi
Aþka hüzün eserdi
Þahidim iþte þu denizdi
Yeminle içerim þimdi
Denizleri derinleri
Hasret ayazlarýnda
Yanýyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla
Sorma yakýyor
Ýki dað bir ayaz
Ve sen içimde biraz
Olmasan olmuyor
Yokluðun dolmuyor
Hasret ayazlarýnda
Yanýyor sabahlarda
Bu sana kalan
Akan en son damla


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.