HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bela sevdan - Yasar

Play Video Music Play
Lyric: »
Bela Sevdan lyrics

Bela Sevdan lyrics

Akþam oldu þehrimde
Penceremde kuþlar göründü
Bir yaþlý hayal gözlerimde
Gözlerimi yaþlar bürüdü
Çilem dolmuyor
Giden dönmüyor
Çalan olmuyor kapýmý
Aðlamaktan kurudu gözlerim
Aðlýyorum neydim ne haldeyim
Hatýrlarsan býraktýðýn yerdeyim
Hala sevdalýným
Bela sevdan var ya


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.