HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rpg - Xordeal

Play Video Music Play
Lyric: »
Rpg lyrics

Rpg lyrics

The game is set up
The dice have been thrown
Choose your character and start right in
Beginners pick stereotypes, professionals will customize
But it's all within the limits, no way to be yourself

This is just an rpg
A scheme to rule your life
Shifted to reality
To blind your eyes and blind your mind

No matter which way you choose
The plot remains the same
It has been optimized to run on any system
There's no requirements, it fits to any shape
Results are predefined
Just throw the dice again

This is just an rpg
A scheme to rule your life
Shifted to reality
To blind your eyes and blind your mind


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.