HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

a wonderland insane - Xordeal

Play Video Music Play
Lyric: »
A Wonderland Insane lyrics

A Wonderland Insane lyrics

Take a look into my eyes and witness a blackish emptiness you've never seen before
A unique horror to anyone who hasn't seen what's beyond infinity

Trapped in a labyrinth of madness, a gallery of hate
Beyond the edge of sanity, a wonderland insane

Welcome to my world
Where feelings disappear
No sorrows and no pleasures
Just a dreadful paradise of emptiness

Take a look into my soul and lose yourself - no way to escape
Now you're trapped as me and myself, a one way ticket to insanity

Trapped in a labyrinth of madness, a gallery of hate
Beyond the edge of sanity, a wonderland insane

Welcome to my world
Where feelings disappear
No sorrows and no pleasures
Just a dreadful paradise of emptiness


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.