HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

rockn roll forever - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Rock'n Roll Forever lyrics

Rock'n Roll Forever lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Passos & Pedroso]

You can live without love
You can live without fate
You can rise and fall
You can grow old
Life is short, not always sweet
You must work, sometimes bleed
But in the end you can find
The reason of your life
On your knees you will
Pray for your soul's sake
On, on your knees you
Will pray to your own God
Rock and roll forever
Rock and roll forever
Pray by my side, pray to your God
You know, my friend
Rock and roll never dies


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.