HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

no more - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
No More lyrics

No More lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Passos & Pedroso]

No more, explosions by the Jewish doors
No more, fear in the air
No more, anguish in the heart of the earth
No more, hungry mouth crying for feed
No more, fighting for your meal
No more, anguish in the heart of the earth
Can't live like this, no more
In this terrible way, who can show us a light
Show me why, come on, oh, Lord!
Haven't you time to be fair?
Just shall, not deny
Get in line, feel the sign
Can you forgive a lonely soul?
Right to the end
How can the future be fair?
Just live, are we at the point of no return?
We're living on the edge


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.