HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

new life - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
New Life lyrics

New Life lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Passos & Xavier]

Just take a look around the
World and what do you see
Death surrounds our lives
And we always have to fight
Fight for a new life
Fight for survival
Every place you walk,
You walk alone
In a place of death your
Body turns into bone
You couldn't think,
You couldn't walk,
You couldn't talk
Say your pray and save
Your life for you
Have to find a new life
Pray and fight, use your might
For us you are always demed a guide
Pray and fight, use your might
For us you're always guide
Let me offer you my prize


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.