HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

guardians of their own souls - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Guardians Of Their Own Souls lyrics

Guardians Of Their Own Souls lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Passos]

Here is the magic mirror
I can't believe it's happening now
Here is the reason of my life
I'm working on being mad
And as these days go by
A cold fever reaches
My soul no, no, no ...
See the losers winning
Now they're not afraid anymore
Hope was always in
Their hearts to be
Guardians of their own souls
Trying to keep alive fighting to be ...
Right, I can feel it come
From nowhere
Crawling around , I can feel it come
I can feel it come to be our guide


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.