HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

arabian caravan - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Arabian Caravan lyrics

Arabian Caravan lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Passos & Pedroso]

Living to fight for gold
Running through unknown sands to
Reach the bright soul
Breaking rules and walks,
Warring for pleasure
Trusting on the stars
Ride the wind away, war time
Comes and vanishes just
Like dust storms, see footsteps
Blown out from the sand
Ride, the desert can reap you tonight
This is the time to hunt for gold
No one can stop them now
Guided by stars in the sky
Die and praise the blood, enemy
Run to live, to survive
During the evil storms
Collecting treasures
To reach the bright soul
Killing like a game
They have no measures
To reach the bright soul


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.