HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

thunderbolt - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Thunderbolt lyrics

Thunderbolt lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Dalla]

Thunderbolt
Clash of the tempest
And I heard the sound loudly crying:

Gather, Im the failure redeem
And the secret within
Ill be fleeting for Im everlasting
Im the shame of the proud
Im the symptom and the cure of all

Im the morming light slaved in each sunrise
And the hidden counting time bomb in your soul

I am the light slaved in each sunrise
Im a set up times bomb in your soul


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.