HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

shine - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
Shine lyrics

Shine lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Kipersmit]

Halloween
Living with no boundaries
In a dream
Walking round the memories
Halloween
Reaching for the never seen
Dreaming on
Getting used to get(ting) along
Leaving from here
Getting to know you
Carrying the light all through the night
Over and over we watch the way open
For well never lose
All the shine in our eyes
Over and over we show the true colors
And do it for fun and for good
Making waves
Striking every single rock
Being brave
Dreaming of the highest top
Halloween
Reaching for the never seen
Dreaming on
Getting used to get(ting) along


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.