HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i dont give a damn - Wizards

Play Video Music Play
Lyric: »
I Don't Give A Damn lyrics

I Don't Give A Damn lyrics

[Music by Passos, Lyrics by Passos & Dalla]

You need to be the winner
Is what I always have been told
It's been a long hard road
And so the race is over (now)
I didn't win the cup of gold
They never taught me so
And won't they ever realize
That it don't matter if I'm first
Or if I'm last in the line
It's not a game of right or wrong
A game of peace, a game of war
But I got to say:
I don't give a damn
I don't give a damn
Don't tell me how I should be
You are out of your mind
I don't give a damn
I don't give a damn
Cause I don't care what you say
You are loosing your time


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.