HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

we make love falling - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
We Make Love Falling lyrics

We Make Love Falling lyrics

Don't you notice something different tonight
Look here, I took off all my clothes
And you may touch me anywhere you like
Oooh, everywhere you like me

If you are somebody different tonight
Than you were only yesterday
Please don't tell me, no, don't explain,
I get easily confused these days
Oooh, sometimes I even cry

And now I found, that when I open my eyes
I fall and that's all I ever do
So if you touch me, if you move me now
Oooh, we make love, falling

We make love, falling
We make love, falling


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.