HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

on the balcony - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
On The Balcony lyrics

On The Balcony lyrics

Got these many eyes to see with
And so many ways to be
Many small words to get lost in
And I think it's quite surpising
That you can hear me when I speak
That you have found the love I seek
You say your puzzle is complete
You close the door, you turn the key
Life your life on the balcony

Life your life on the balcony
Life your life on the balcony
Life your life on the balcony
See, the curtain opens slowly
And the movie is in colour
And there is nothing much to worry
Good-bye, good-bye, good-bye

You've got these many eyes to see with
And so many ways to be
Many small words to get lost in
And I think it's quite surpising
That you can hear me when I speak
That you have found the love I seek
You say your puzzle is complete
You close the door, you turn the key
Life your life on the balcony

Life your life on the balcony
Life your life on the balcony
Life your life on the balcony
See, the curtain opens slowly
And the movie is in colour
And there is nothing much to worry

Good-bye, good-bye, good-bye
Good-bye, good-bye...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.