HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

no greater love - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
No Greater Love lyrics

No Greater Love lyrics

Now I take over the command
With my health lantern
And now I'm reaching out my hand
For your love-fountain

Alarm!
I got ahold of you tonight
I will be opening your sight
Will be taking in the light
Without surrender

No greater love!
No greater love!

No greater love!
No greater love!
No greater love!

You are a runner through the fields
You've written music on your shield
All fairytales hide in your chest
A comic fighter at its best
Your eyes are daisies
Your hearts the tongue
The key to open everyone
And while you're racing cross my mind
I care to dance the chorus line

No greater love!
No greater love!
No greater love!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.