HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

dancer - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Dancer lyrics

Dancer lyrics

She looks out of the window
Wants to stand in the crowd she looks out
Of the window
She looks out of the window
Wants to wave whirl and shout she looks out
Of the window
She looks out of the window
Wants to ride with the wind she looks out
Of the window
And now she takes control

I'm the dancer, move so fine
I'm the dancer
I'm the dancer, moving right

She looks out of the window
Wants to stand in the light she looks out
Of the window
She looks out of the window
Wants to win at first sight she looks out
Of the window
She looks out of the window
Wants to fly like a bird she looks out
Of the window
And now she takes control

I'm the dancer, move so fine
I'm the dancer
I'm the dancer, moving right

She looks out of the window
Wants to stand in the crowd she looks out
Of the window
She looks out of the window
Wants to reach for the stars she looks out of the window out

Out of the window
Wants to play every role out she looks
Now she takes control

I'm the dancer move so fine
I'm the dancer come on watch me now
I'm the dance I wanna move alright
yeah in the evening oh as I move at night
I'm the dancer ooh yeah oh nanana
I'm the dancer baby you got to watch me watch me look at me... watch
look at me now come on come on watch me
I'm the dancer baby i wanna move so fine
yes i can do anything i want


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.