HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

boy on the beach - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Boy On The Beach lyrics

Boy On The Beach lyrics

I Walk Ahead Alone
You Tell Me Not To Go So Fast
But I Am Slower Than You Think
I Am As Careful As Your Touch
When You Want Me To Relax
I Am As Serious As Your Looks
When You Want Me To Believe Oh Oh Oh
Here Is A Blueprint Of Your Past
Here Is A Blueprint Of Your Destiny
I Walk Ahead Alone
You Tell Me Not To Go So Fast
I Sneak Around The Corner
With A Blueprint Of My Lover
With A Blueprint Of My Life
I Would Better Run For Cover
I Sneak Around The Corner
With A Blueprint Of My Lover
With A Blueprint Of My Life
I Would Better Run For Cover Yeah!
I Walk Ahead Alone
You Tell Me Never Ever Leave Me
But I Am Already Gone
I Am Further Than The Wall
You Have Built Around Your Future
I Am Higher Than The Tower
You Climb In A Suicidal Mood Oh Oh Oh
Here Is A Blueprint Of Your Past
Here Is A Blueprint Of Your Destiny
That's All There Is Of You
And That's All There Is Of Me Yeah!
I Sneak Around The Corner
With A Blueprint Of My Lover
With A Blueprint Of My Life
I Would Better Run For Cover
I Sneak Around ...
Sneak Around ...
Sneak Around ... (...)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.