HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

blueprint - Rainbirds

Play Video Music Play
Lyric: »
Blueprint lyrics

Blueprint lyrics

I walk ahead alone
you tell me not to go so fast
but i am slower than you think
i am as careful as your touch
when you want me to relax
i am as serious as your looks
when you want me to believe
ooh
here is a blueprint of your past
here is a blueprint of your destiny
i walk ahead alone
you tell me not to go so fast

-Refrain
i sneak around the corner
with a blueprint of my lover
with a blueprint of my life
i would better run for cover

i sneak around the corner
with a blueprint my lover
with a blueprint of my life
i would better run for cover, yeah!

I walk ahead alone
you tell me never ever leave me
but i am already gone
i am further than the wall
you have built around your future
you said that i'm higher than the tower
you climb in a suicidal mood
ooh
here is a blueprint of your past
here is a blueprint of your destiny
that all there is of you
and that's all there is of me, yeah!

-Refrain
i sneak around the corner
with a blueprint of my lover
with a blueprint of my life
i would better run for cover

i sneak around the corner
with a blueprint of my lover
with a blueprint of my life
i would better run for cover

i sneak around the corner
with a blueprint of my lover, yeah!
blueprint of my life
i would better run, run, run, run, run, yeah!

i sneak around the corner
with a blueprint of my lover
with a blueprint of my life
i should better run for cover...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.