HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

call me tell me - Pure Prairie League

Play Video Music Play
Lyric: »
Call Me, Tell Me lyrics

Call Me, Tell Me lyrics

Call me, Tell me

Call me, tell me we should meet tomorrow
I canât see things quite your way
But I think that I could show you
Things that lye below your thoughts and words
And your gardens and your stained glass day

Times you come to me and said you donât know why.
I think that there might be something wrong
You could change your thoughts before I go
But then youâd know that you were right where I wanted you
And you didnât know

You were meant to worship and accuse (chose)
Anything you want but now it looks like you will lose
All the things you needed when you were the one
Canât be found you know theyâve just begun
To crumble all around you
And you see them tumble down without a thought or care for you
Oh what you do


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.