HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

quiet room - Pagan Babies

Play Video Music Play
Lyric: »
Quiet Room lyrics

Quiet Room lyrics

In your quiet room
There is the bed you love

Looking into your zombie eyes
I saw, I saw angels
Untie me from your bleeding tomb
My body says the name
That she loves

In this body
I hate this body
Hell is all we have here

Take me to the quiet room
There is the bed you love
Tie my soul you really want
I will chain my messiah

You come to me
And bring me Arabian sorrow
You take my life and take away
This is me through tomorrow


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.