HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

best sunday dress - Pagan Babies

Play Video Music Play
Lyric: »
Best Sunday Dress lyrics

Best Sunday Dress lyrics

Terrified of all the corruption
Hear the thump of every breath
I'm going to, I'm going to
I'm going to miss it

I'm sleeping in the river
Drowning in this fatal moon
I walk into all your motives
See my world is getting cruel

We will be perfect again
If it's the last thing we ever do
Still I'm on your side
Still I'm on your side
We will be perfect again

Put on my best Sunday dress
And I walk straight into this mess of mine
And I put on my best Sunday dress
And I walk straight into this mess of mine

Terrified of all the corruption
So afraid of the disease
Look at you and your innocence
You're me with my baby

No more that you come your friend
No more seizures by the sea
I walk this plank like a lullaby
And no one throws rocks at me And no one throws rocks at me

You can have your pound of flesh
Just justify it

Put on my best Sunday dress
And I walk straight into this mess of mine
And I put on my best Sunday dress
And I walk straight into this mess of mine


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.