HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

bernadine - Pagan Babies

Play Video Music Play
Lyric: »
Bernadine lyrics

Bernadine lyrics

You dominate, and promise me
Why won't you try to love me
You always knew

Lonely lovers hang from you
Why won't you cry me a river

She's gonna fall down on her knees forever
And know; I want you
You are the only perfect thing yeah
You are the one thing I dream
I just pray for release,
And I'm falling into your eyes
I've got a gate into your eyes
That's the way of forgiving baby
We're much too young to be living

Sing me a lullaby,
Crash into a small screen
Don't leave me in here;
Dark catacomb

Inside the lovers buy me
Only one runs to bat
True love can be so cruel

You're the only one who can lead me into
This side is better
I just pray for release, Bernadine
And I'm falling into your eyes

Gone again into your eyes
That's the way of forgiving baby

We're much too young to be living
You are the only perfect thing yeah
You are the one thing I dream

I just pray for release, Bernadine
And I'm gone again into your eyes
I've got a gate into your eyes
That's the way of forgiving baby
We're much too young to be living


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.