HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

closed early - Off With Their Heads

Play Video Music Play
Lyric: »
Closed Early lyrics

Closed Early lyrics

Everyone's got their words of wisdom,
and everyone's sympathy is more than enough
than it takes to convince me
that I just don't give a fuck.
I just don't give a fuck.

How can I give a fuck
when I can't get out of bed
in the morning because I hate myself more and more
every time I fall asleep,
it's still a wonder that I can with everything following me.
I want to blow my head off my shoulders
just to kill all things that live inside of me.
You think you can help?
Well you can't because you only know what it's like
to be someone who tries to give a fuck.
Someone who tries to give a fuck.
I just can't give a fuck, I don't know.

Anger, discontent, misery.
It's killing me.
Anger, discontent, misery.
It's killing me.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.