HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

jackie lee - Off With Their Heads

Play Video Music Play
Lyric: »
Jackie Lee lyrics

Jackie Lee lyrics

Drunk in a waiting room, I can't fall asleep
without knowing how you're gonna to be.
Think about what you have,
it isn't that bad.
Sometimes it's so hard to see.

High in a waiting room, I can't fall asleep.
It's not funny how things came to me.
Thought about what you had, it wasn't half bad.
Sometimes it's so hard to see.

My time spent in hospitals makes it seem impossible
to ever walk back through that door.
You've got so much more to do.
I'd trade it all with you.
I'm just a drug addict and nothing more.

My time spent in hospitals makes it seem impossible
to ever walk back through that door.
You've got so much more to do.
I'd trade it all with you.
I'm just a dumbfuck passed out on some floor.

My time spent in hospitals makes it seem impossible
to ever walk back through that door.
You've got so much more to do.
I'd trade it all with you.
I'm just a drug addict and nothing more.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.