HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

hard to admit - Off With Their Heads

Play Video Music Play
Lyric: »
Hard To Admit lyrics

Hard To Admit lyrics

It's hard to admit I still think about you.
Five years (2000 days) I've been living without you.
I know I was a dick and I ruined your life,
that's just as fucked up as I am tonight.
It's hard to admit I still think about you.

It's hard to admit I still think about you.
I wanna die when I wake up in the morning, if I'm dreaming about you.
I hate to admit it but I hate your new guy.
I'd like to bury my thumbs in his eyes.
It's hard to admit I still think about you.


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.