HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

surfin muncheez - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Surfin' Muncheez lyrics

Surfin' Muncheez lyrics

Pffff This shit fucking rules, Deb ! Yo Praga, your dope sure busts my ass, bro!! Starting to feel kinda horny... Yeah, hon, just go with the flow, that's what the Lords is all about, gal Halleluja


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.