HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

stripper - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Stripper lyrics

Stripper lyrics

I am a stripper
Unzip your zipper
Look at me baby
I'll drive you crazy ...
(come on, give it to me baby...)

Desire in your eyes
Your blood is on fire
I'm here to tease you
Ready to please you

My skin is burning
My body's yearning
'Cause I'm a stripper
Unzip your zipper

(give it to me baby, come on!...)


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.