HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

slave to love - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Slave To Love lyrics

Slave To Love lyrics

You made me your servant
Your submissive slave of love
All dressed up in leather
Anxiously waiting in cuffs
Come on break me
I must worship at your feet
I want you to take me
In our dungeon we will meet

It's a lusty crime
But it feels devine
Beat me one more time
Nasty shivers run down my spine

Make me crawl on the floor - break me
Make me scream for more - take me
You rule. I adore - use me
Use me, abuse me

Make me sing with pain - brake me
Make me go insane - take me
Make me shout your name - use me
Use me, abuse me

You're my master
I'm submitting all of me
Blindfolded and naked
In my bondage I'm set free
Loving as you bind me
Waiting patiently
Praying that you'll take me
Into pain and ecstasy

It's a lusty crime
But it feels devine
Beat me one more time
Nasty shivers run down my spine

Make me crawl on the floor - break me
Make me scream for more - take me
You rule. I adore - use me
Use me, abuse me

Make me sing with pain - brake me
Make me go insane - take me
Make me shout your name - use me
Use me, abuse me


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.