HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

scrood bi u - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Scrood Bi U lyrics

Scrood Bi U lyrics

I just don't know what to do
I got my boyfriend but I want you too
Don't wanna hear about fidelity
When I need that feeling deep in me

I wanna be screwed by you
but anyone else will do
I wanna be screwed by you and you and you and you....!

I feel it now, all through the day
I have to try it, in every way
Yes, I'll have it long and tough
I don't mind if it's hard and rough

I wanna be screwed by you
but anyone else will do
I wanna be screwed by you and you and you and you....!

I just don't know what to do
I can't help it, just need to screw
Doing it makes me blow my top
Once I start I can never stop

I wanna be screwed by you
but anyone else will do
I wanna be screwed by you and you and you and you....!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.