HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

lover boy girl - Lords Of Acid

Play Video Music Play
Lyric: »
Lover Boy Girl lyrics

Lover Boy Girl lyrics

Lover boy, kinky toy
Dirty pleasure, supernasty joy

Strap me up- Spank me up
Beat me up - Heat me up

Lover Girl - Tasty Pearl
Come for me, you're gonna rule my world

Strap me up- Spank me up
Beat me up - Heat me up

Lover boy - bondage toy
Rubber creature, cover me with joy

Strap me up- Spank me up
Beat me up - Heat me up

Lover Girl, Leather World
Give me head, you really make me squirm

Strap me up- Spank me up
Beat me up - Heat me up


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.