HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

this is the way - Labwrk

Play Video Music Play
Lyric: »
This Is The Way lyrics

This Is The Way lyrics

You say there's nothing to live for
I say that's ok
You say that nobody listens
I'm sorry, what did you say?

Captured in transmission
Illuminated vision
Deep into submission
I have escaped

This is the way that you say that it should be

We need a war for our piece
We need a god for our sins
We need a peace for the war within


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.