HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

put your head down - Labwrk

Play Video Music Play
Lyric: »
Put Your Head Down lyrics

Put Your Head Down lyrics

Put your mind down

Your soul down
Your freedom down

Only if you believe

Take a look at me [I]
This is what you see
And do I believe

No!
I want be strangled and forced feed by you
Fuck no!
If it's writing in stone then I'll crush the stone
No!
I want be strangled and forced feed by you
Fuck no!
If I'm cast in the fire then I will rise above higher and higher

Rinse and repeat


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.