HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

plugged and fisted - Labwrk

Play Video Music Play
Lyric: »
Plugged And Fisted lyrics

Plugged And Fisted lyrics

All the lights are burning the world is out of order
Standing in the corner awaiting evolution
Hopless and I'm running nothing on the inside

For seconds you have it forever you don't

For something on the inside empty and pathetic

You've taken everything
You left nothing in me
Smashed broken vessel
I've been blown away

Plugged and fisted
Torn and twisted
Bound up tight
Plugged and fisted

You've taken everything
You left nothing in me
Smashed broken vessel
I've been blown away


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.