HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

parasite - Labwrk

Play Video Music Play
Lyric: »
Parasite lyrics

Parasite lyrics

No time no money theres nothing I can do
This place is ugly I find parasite you
I run it chases mudd pulling at my sole
Been drained of everything now I'm a fucking hole

Keep running in the rat race
Down a never ending staircase
And when I stop I feel it bite
Parasite
Inside out side all around

Cant win can't loose no brakes no shoes
The evolution of pollution is rotting in my head
So breath in the cancer now sell me the cure
'Cause there's shit in the air
And piss in my fucking beer


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.