HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

disco sex star - Labwrk

Play Video Music Play
Lyric: »
Disco Sex Star lyrics

Disco Sex Star lyrics

Spike healed boots drunk at the bar
Said shed fuck me in the back of my car
Dirty
Trashy
Broken
Poor
Wide open and ready to score

Yeh and she needed more disco sex star
Yeh baby she'll give you more disco sex star

Should have known from the facial glitter
And the bell bottom jeans that no longer fit her
She was a 70's porn star with an afro cunt
I woundn't fucker her but I'm already drunk


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.