HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

cool wind - Labwrk

Play Video Music Play
Lyric: »
Cool Wind lyrics

Cool Wind lyrics

A twist and a turn
No way to fight
Just to press on
And wait for the night

The fire on my skin
The demons within
And water that I taste
Is just an oasis?

Cool wind in the desert
It feels like ecstasy
When it comes it comes like rapture
A revolution in me

Begging for relief
Even when I know
Mortality is a formality
When the sand stings you know

The fire on my skin
The demons within
And water that I taste
Is just an oasis?

Cool wind in the desert
It feels like ecstasy
When it comes it comes like rapture
A revolution in me

I need the revolution


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.