HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

with you on my arm - La Cage aux Folles soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
With You On My Arm lyrics

With You On My Arm lyrics

Albin:

I couldn't possibly take one tiny little step.

Georges:

With me you could...

Albin:

No, I couldn't!

Georges:

Life is a celebration with you on my arm.

Albin:

I'm too upset!

Georges:

That's because you're not listening!

Life is a celebration with you on my arm.

It's worth the aggrevation with you on my arm.

Albin:

Well, you always did bounce back quicker than I.

Georges:

That's because I'm more limber!

Albin:

You always were.

Georges:

Each time I face a morning that's boring and bland,

With you it looks good.

Albin:

I can't dance!

Georges:

You can!

With you it looks great.

Albin:

Do I have to?

Georges:

If you want me!

With you it looks grand.

Albin:

Like the old days, aha!

Georges:

Aha!

Albin:

Mm...Aha!

Georges:

On you it looks good.

On you it looks great.

On you it looks grand.

Both:

Somehow you've put a permanent star in my eye.

Even the dead of Winter can feel like July.

I found a combination that works like a charm:

Georges:

It's suddenly... [KISS]

Albin:

It's suddenly...

Both:

Aah!

Georges:

Whenever it's you...

Albin:

Whenever it's you...

Georges:

Follow me!

Both:

Whenever it's you...

Whenever it's you...

Whenever it's you on my arm!


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.