HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

song on the sand - La Cage aux Folles soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
Song On The Sand lyrics

Song On The Sand lyrics

Georges:

Something about sharing,

Albin:

Something about always,

Albin and Georges:

Though the years race along

I still think of our song on the sand,

And I still try and search for the words

I can barely remember.

Though the time tumbles by,

There is one thing that I am forever

Certain of...

I hear

La da da da da da da da da da

Albin:

La da da da da da da da da da

Albin and Georges:

And I'm young and in love...


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.