HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.

i am what i am - La Cage aux Folles soundtrack

Play Video Music Play
Lyric: »
I Am What I Am lyrics

I Am What I Am lyrics

I am what I am

I am my own special creation.

So come take a look,

Give me the hook or the ovation.

It's my world that I want to take a little pride in,

My world, and it's not a place I have to hide in.

Life's not worth a damn,

'Til you can say, "Hey world, I am what I am."

I am what I am,

I don't want praise, I don't want pity.

I bang my own drum,

Some think it's noise, I think it's pretty.

And so what, if I love each feather and each spangle,

Why not try to see things from a diff'rent angle?

Your life is a sham 'til you can shout out loud

I am what I am!

I am what I am

And what I am needs no excuses.

I deal my own deck

Sometimes the ace, sometimes the deuces.

There's one life, and there's no return and no deposit;

One life, so it's time to open up your closet.

Life's not worth a damn 'til you can say,

"Hey world, I am what I am!"


Listen and fill in the blanks
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.